• Dangris a.m.b.a.

Leverandørselskabet Dangris a.m.b.a. består af ca. 170 andelshavere, som samlet leverer 1,5 million slagtesvin årligt til Tican Fresh Meat A/S. Dangris a.m.b.a. varetager medlemmernes interesser overfor slagteriet og omverdenen i øvrigt.

Leverandørselskabet har på vegne af medlemmerne indgået en samarbejdsaftale med Tican Fresh Meat A/S, som sikrer de bedst mulige vilkår for leverandørerne.

Samarbejdsaftalen genforhandles årligt, og bestyrelsen i Dangris a.m.b.a. har en løbende dialog med ledelsen i Tican Fresh Meat A/S om forhold af interesse for slagtesvinleverandørerne. 

  • Benchmark

    Se præsentation fra generalforsamlingen vedrørende benchmark på levering af sammenlignelige grise til henholdsvis Tican og Danish Crown.

  • Hvordan skaber vi gode vilkår?

    Vi opfordrer vores medlemmer i Dangris a.m.b.a. til at kontakte bestyrelsen med input til, hvordan vilkårene for slagtesvine-leverandørerne kan forbedres.

læs cookie politik